1. ÚVOD
 
1.1 Budete mít přístup k většině oblastí této webové stránky nike air max 2017 boty bez registrace své údaje s námi. Některé oblasti této webové stránky jsou přístupné pouze v případě, že se zaregistrujete.
 
1.2 Tyto podmínky můžeme kdykoli revidovat aktualizací tohoto příspěvku. Měli byste čas od času zkontrolovat tuto webovou stránku, abyste zkontrolovali aktuální podmínky, protože jsou pro vás závazné. Některá ustanovení těchto obchodních podmínek mohou být nahrazena výslovně určenými právními oznámeními nebo podmínkami umístěnými na jednotlivých stránkách této webové stránky. Pokud si nepřejete přijímat žádné nové podmínky po oznámení, neměli byste nadále používat tyto webové stránky.
 
 
 
2. OBJEDNÁVÁNÍ Z USA
 
2.1 Předpokládá se, že s námi objednáváte prostřednictvím našeho online checkout procesu. V rámci našeho pokladního procesu budete mít možnost zkontrolovat objednávku a opravit případné chyby. Zašleme Vám potvrzení objednávky s podrobným popisem objednaných produktů.
 
2.2 Náš souhlas s objednávkou nastává, když změníme stav objednávky na nevyřízené. Potvrzení odeslání Vám zašleme e-mailem. Při odeslání objednávky bude kupní smlouva uzavřena i v případě, že vaše platba byla zpracována okamžitě, pokud jsme vám neoznámili, že Vaši objednávku nepřijímáme nebo jste svou objednávku zrušili.
 
2.3 Můžeme odmítnout přijmout objednávku:
 
pokud zboží není k dispozici;
kde pro vaši platbu nemůžeme získat povolení;
pokud došlo k chybě ceny nebo popisu produktu; nebo
pokud nesplníte žádná kritéria způsobilosti stanovená v našich podmínkách.
 
3. CENÍK
 
3.1 Naše ceny nezahrnují DPH, protože nejsme registrováni pro DPH.
 
3.2 Pokud účtujeme zvlášť za balení, dopravu a pojištění a další příslušné poplatky, jsou příslušné sazby uvedeny v naší specifikované cenové struktuře uvedené jinde na této webové stránce.
 
 
 
4. PLATBA: VISA karta
Chcete-li platit kreditní kartou, měli byste předložit své celé jméno (Ujistěte se, že jméno příjemce je stejné jako jméno vlastníka na kreditních kartách) číslo karty, číslo ověření (CVV, které je na zadní straně kreditní karty tři čísla, datum ukončení platnosti a fakturační údaje.
 
 
 
5. LICENCE
 
5.1 Jste oprávněni tisknout a stahovat výpisy z této webové stránky pro vlastní potřebu na následujícím základě:
 
žádné dokumenty ani související grafika na těchto webových stránkách nejsou žádným způsobem upravovány;
žádná grafika na těchto webových stránkách není používána odděleně od doprovodného textu;
ve všech kopiích je uvedeno jakékoli z našich oznámení o autorských právech a ochranných známkách.
5.2 Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na této webové stránce (včetně fotografií a grafických obrázků) jsou vlastněna námi nebo našimi poskytovateli licencí. Pro účely těchto obchodních podmínek je jakékoliv použití výpisů z této webové stránky jiné než v souladu s ustanovením 5.1 výše pro jakýkoliv účel zakázáno. Pokud porušíte některou z podmínek uvedených v těchto podmínkách, vaše souhlas s použitím této webové stránky automaticky skončí a musíte okamžitě zničit všechny stažené nebo vytištěné výpisy z této webové stránky.
 
5.3 S výhradou ustanovení 5.1 nesmí být žádná část této Webové stránky reprodukována nebo uchovávána na jiných webových stránkách nebo obsažena ve veřejném nebo soukromém elektronickém vyhledávacím systému nebo službě bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 
5.4 Všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta v těchto podmínkách, jsou vyhrazena.
 
 
 
6. SERVISNÍ PŘÍSTUP
 
6.1 I když se snažíme zajistit, aby tyto webové stránky byly běžně dostupné 24 hodin denně, nebudeme odpovědní, pokud z jakéhokoli důvodu tato webová stránka není kdykoliv k dispozici, nebo po jakoukoli dobu.
 
6.2 Přístup na tuto webovou stránku může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby nebo opravy nebo z důvodů mimo naši kontrolu.
 
 
 
7. NÁVŠTĚVNÍ MATERIÁL A PROVEDENÍ
 
7.1 Kromě osobních údajů, na které se vztahují zásady ochrany osobních údajů, bude jakýkoli materiál, který odesíláte nebo odesíláte na tuto webovou stránku, považován za materiál, který není důvěrný a není vlastníkem. Nebudeme mít žádné závazky týkající se takového materiálu. My a naši nominovaní budeme mít možnost kopírovat, zveřejňovat, šířit, inkorporovat a jinak používat tyto materiály a všechna data, obrázky, zvuky, text a další věci, které jsou v nich obsaženy, pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely.
 
7.2 Je zakázáno odesílat nebo přenášet na tento web nebo z něj jakékoli materiály:
 
to je ohrožující, hanlivý, obscénní, neslušný, podrážděný, urážlivý, pornografický, urážlivý, neschopný podněcovat rasovou nenávist, diskriminační, hrozivý, skandální, pobuřující, rouhačský, v rozporu s důvěrou, v porušení soukromí nebo který může způsobit obtěžování nebo nepříjemnosti ;
za které jste nezískali všechny potřebné licence a / nebo schválení;
která představuje nebo podporuje jednání, které by bylo považováno za trestný čin, mělo za následek občanskoprávní odpovědnost nebo bylo by jinak v rozporu s právem nebo porušením práv jakékoli třetí strany ve Spojeném království nebo jakékoli jiné zemi na světě; nebo
který je technicky škodlivý (včetně, bez omezení, počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat).
7.3 Nesmíte zneužít Webovou stránku (včetně, bez omezení, hackingu).
 
7.4 Budeme plně spolupracovat se všemi orgány činnými v trestním řízení nebo s soudním příkazem, který nás požádá nebo nás nařídí, abychom tuto totožnost sdělili nebo lokalizovali každého, kdo zveřejní materiál porušující ustanovení 7.2 nebo 7.3.
 
 
 
8. ODKAZY NA OSTATNÍ STRÁNKY A Z JINÝCH STRÁNK
 
8.1 Odkazy na webové stránky třetích stran na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto webové stránky. Nezkoumali jsme všechny tyto webové stránky třetích stran a nekontrolujeme tyto webové stránky ani jejich obsah či dostupnost. Proto neschvalujeme ani nevyjádříme o nich, ani o materiálech, které se tam nacházejí, ani o výsledcích, které by mohly být získány z jejich použití. Pokud se rozhodnete vstoupit na některou z webových stránek třetích stran, které jsou propojeny s touto webovou stránkou, učiníte tak výhradně na vlastní nebezpečí.
 
8.2 Pokud byste chtěli odkazovat na tuto webovou stránku, můžete tak učinit pouze na základě toho, že odkazujete na domovskou stránku této webové stránky, ale nereplikujete ji, a za následujících podmínek:
 
neodstraňujete, nenarušujete ani jinak neměníte velikost ani vzhled loga;
kolem této webové stránky nevytvoříte rámec ani žádné jiné prohlížečové nebo hraniční prostředí;
v žádném případě neznamená, že podporujeme jiné produkty nebo služby než naše vlastní;
neskreslujete svůj vztah s námi ani nepředkládáte žádné jiné nepravdivé informace o nás;
bez našeho výslovného písemného svolení jinak nepoužíváte žádné ochranné známky zobrazené na této webové stránce;
neodpojujete se z webové stránky, kterou nevlastníte; a
vaše webové stránky neobsahují obsah, který je nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, porušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli jiné osoby nebo jinak neplní všechny platné zákony a předpisy.
Výslovně si vyhrazujeme právo zrušit právo uvedené v tomto článku 8.2 za porušení těchto podmínek a učinit veškeré kroky, které považujeme za vhodné.
8.3 Odškodníte nás za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou jsme mohli utrpět nebo vzniknout v důsledku porušení článku 8.2.
 
 
 
9. REGISTRACE
 
9.1 Chcete-li se zaregistrovat na této webové stránce, musíte být starší 18 let.
 
9.2 Každá registrace je určena pouze pro jednoho uživatele. Nedovolujeme vám sdílet vaše uživatelské jméno a heslo s jinou osobou ani s více uživateli v síti.
 
9.3 Odpovědnost za bezpečnost všech vydaných hesel leží na vás a pokud víte nebo máte podezření, že někdo zná vaše heslo, měli byste nás neprodleně kontaktovat.
 
9.4 Můžeme okamžitě pozastavit nebo zrušit registraci podle našeho uvážení nebo pokud porušíte některé z vašich závazků podle těchto podmínek.
 
 
 
10. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
 
10.1 I když se snažíme zajistit, aby informace na této webové stránce byly správné, nezaručujeme přesnost a úplnost materiálů na této webové stránce. Můžeme provádět změny v materiálu na této webové stránce nebo v produktech a cenách popsaných v tomto dokumentu, a to kdykoliv bez předchozího upozornění. Materiál na této webové stránce může být zastaralý a my se nezavazujeme aktualizovat tento materiál.
 
10.2 Materiál na této webové stránce je poskytován bez jakýchkoli podmínek, záruk nebo jiných podmínek jakéhokoli druhu. V souladu s tím Vám v maximální míře povolené zákonem poskytujeme tyto webové stránky na základě toho, že vylučujeme všechna prohlášení, záruky, podmínky a další podmínky (včetně, bez omezení, podmínek vyplývajících ze zákona uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel a používání přiměřené péče a dovedností), které by však mohly mít za těchto podmínek vliv na tyto webové stránky.
 
 
 
11. ODPOVĚDNOST
 
11.1 My, jakákoli jiná strana (ať už se podílíme na tvorbě, výrobě, údržbě nebo dodávce této webové stránky), a jakákoli z našich společností ve skupině a úředníků, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů nebo zástupců kterékoli z nich vylučuje veškerou odpovědnost a odpovědnost za jakoukoli částku nebo druh ztráty nebo škody, které mohou vzniknout vám nebo třetí osobě (včetně, bez omezení, jakékoli přímé, nepřímé, represivní nebo následné ztráty nebo škody, nebo jakékoli ztráty příjmů, zisků, goodwillu, údajů, smluv, použití peněžních prostředků nebo ztrát nebo škod vzniklých v souvislosti s přerušením podnikání nebo v souvislosti s ním, a to v případě, že v souvislosti s touto webovou stránkou jakýmkoli způsobem nebo v souvislosti s užíváním, v souvislosti s užíváním, nebo v souvislosti s užíváním, či v souvislosti s užíváním, v souvislosti s touto webovou stránkou, nebo v souvislosti s užíváním, nesouvisí použití nebo výsledky používání této webové stránky, jakékoli webové stránky propojené s touto webovou stránkou nebo materiály na těchto webových stránkách, včetně, ale nikoli výhradně, ztráty nebo poškození způsobené viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, software, data nebo data. r jiný majetek z důvodu vašeho přístupu, používání nebo prohlížení této webové stránky nebo stahování jakéhokoli materiálu z této webové stránky nebo z jakýchkoli webových stránek propojených s touto webovou stránkou.
 
11.2 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za
 
smrt nebo osobní zranění způsobené nedbalostí (jako je tento termín definován zákonem o nekalých smluvních podmínkách z roku 1977);
podvod;
zkreslování základních otázek; nebo (iv) jakoukoli odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.
11.3 Pokud vaše použití materiálu na této webové stránce vede k potřebě servisu, opravy nebo opravy zařízení, softwaru nebo dat, přebíráte za to veškeré náklady.
 
11.4 Souhlasíte s tím, že nás plně odškodníte, obhajujete a držíte nás a naše důstojníky, ředitele, zaměstnance a zástupce, neškodné vůči všem nárokům, odpovědnosti, škodám, škodám, ztrátám, nákladům (včetně přiměřených právních poplatků) vyplývajících z jakéhokoli porušení zákona. podmínky, které používáte, nebo vaše užívání této webové stránky, nebo použití jinou osobou, která používá vaše registrační údaje.
 
 
 
12. ŘÁDNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
 
12.1 Tyto obchodní podmínky se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem. Spory vzniklé v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výhradní jurisdikci anglických soudů.
 
12.2 Nezaručujeme, že materiály / položky určené k prodeji na Webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené království. Je zakázáno přistupovat na webové stránky z území, kde je jejich obsah nezákonný nebo nezákonný. Pokud se na tyto webové stránky dostanete z míst mimo Spojené království, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste odpovědni za dodržování místních zákonů.
 
 
 
13. RŮZNÉ
 
 
13.1 Nesmíte postoupit, sublicencovat nebo jinak převádět svá práva podle těchto podmínek
 
13.2 Pokud kterýkoli soud příslušného soudu zjistí, že jakékoli ustanovení těchto podmínek je neplatné, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení, která budou mít i nadále plnou platnost a účinek.
 
13.3 Pouze strany těchto smluvních podmínek mohou usilovat o jejich prosazení v souladu se zákonem o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999.